167/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 167/2009 Sb.
Částka 51
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 6. 2009
Rozeslán dne 18. 6. 2009
Platnost od 18. 6. 2009
Účinnost od 23. 6. 2009
Novelizuje předpis 196/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §2, §4, §5 (změny),
  • Nadpis části čtvrté (§11 a násl.) zní: "ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON JINÉ ČINNOSTI",
  • §15 (změny),
  • v části čtvrté se za hlavu druhou doplňuje nová hlava třetí "HLAVA III - ODMĚNA NOTÁŘE ZA VÝKON DALŠÍ JINÉ ČINNOSTI" (§15a) včetně nadpisu,
  • v příloze vyhlášky (rozsáhlé změny).

Účinnost změn 23.6.2009.