364/1999 Sb. - Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ikona P
Číslo předpisu 364/1999 Sb.
Částka 112
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 12. 1999
Rozeslán dne 30. 12. 1999
Platnost od 30. 12. 1999
Účinnost od 1. 1. 2000
Provádí předpis 106/1999 Sb.