30/1983 Sb. - O sociálním zabezpečení - úplné znění zákona č. 121/75 Sb.
Číslo předpisu 30/1983 Sb.
Částka 4
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 12. 11. 1975
Rozeslán dne 28. 3. 1983
Platnost od 28. 3. 1983
Účinnost od 1. 7. 1982
Platnost do 31. 12. 1992
Úplné znění pr. př. 121/1975 Sb.
Zrušen předpisem 589/1992 Sb.