Opatření č.j. 124/54 523/1995 a č.j. 283/52 433/1995, kterým se upravuje rozpočtová skladba, postupy účtování a účetní výkazy okresních úřadů v souvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
ikona P
Číslo předpisu REG 956001
Částka 60
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 19. 9. 1995
Rozeslán dne 29. 9. 1995
Platnost od 29. 9. 1995
Účinnost od 1. 10. 1995
Provádí předpis 576/1990 Sb., 563/1991 Sb.