61/1994 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 254/92 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády č. 442/92 Sb. a nařízení vlády č. 145/93 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 61/1994 Sb.
Částka 18
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 23. 2. 1994
Rozeslán dne 31. 3. 1994
Platnost od 31. 3. 1994
Účinnost od 31. 3. 1994
Platnost do 31. 8. 1997
Novelizuje předpis 254/1992 Sb.
Zrušen předpisem 201/1997 Sb.