288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 288/2019 Sb.
Částka 122
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 10. 2019
Rozeslán dne 8. 11. 2019
Platnost od 8. 11. 2019
Účinnost od 1. 12. 2019
Provádí předpis 2/1969 Sb., 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a

2. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se mění a zrušují vyhlášky a výnosy Ministerstva školství, věd a umění a Ministerstva kultury o vyhlášení zvláště chráněných území.