387/2012 Sb. - Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
ikona P
Číslo předpisu 387/2012 Sb.
Částka 143
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 11. 2012
Rozeslán dne 23. 11. 2012
Platnost od 23. 11. 2012
Účinnost od 1. 12. 2012
Provádí předpis 458/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví podmínky udělování a posuzování žádostí o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny.

Účinnost 1.12.2012.