454/2004 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 454/2004 Sb.
Částka 152
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 7. 2004
Rozeslán dne 5. 8. 2004
Platnost od 5. 8. 2004
Účinnost od 15. 8. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Miroslavské kopce a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Předmětem ochrany jsou vzácné zbytky druhově bohatých rostlinných a živočišných společenstev skal a stepních trávníků na slepencovém podkladě v nejjižnějším cípu Bobravské vrchoviny.
Účinnost 15.8.2004.