55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady
ikona P
Číslo předpisu 55/2014 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 26. 3. 2014
Rozeslán dne 7. 4. 2014
Platnost od 7. 4. 2014
Účinnost od 1. 5. 2014
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví ochranné pásmo I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady.