240/2021 Sb. - Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí
ikona P
Číslo předpisu 240/2021 Sb.
Částka 100
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 6. 2021
Rozeslán dne 23. 6. 2021
Platnost od 23. 6. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Provádí předpis 334/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení vodní erozí a dále způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy vodní erozí, přípustnou míru erozního ohrožení vodní erozí a opatření k jeho snížení.