Opatření čj. 283/77 225/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace
ikona P
Číslo předpisu REG 01171049
Částka 171
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Provádí předpis 563/1991 Sb.