407/2002 Sb. - O dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů - úplné znění zákona č. 15/98 Sb.
Číslo předpisu 407/2002 Sb.
Částka 144
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 1. 1998
Rozeslán dne 12. 7. 2002
Platnost od 12. 7. 2002
Účinnost od 12. 7. 2002
Úplné znění pr. př. 15/1998 Sb.