60/1957 Ú.l. - Vyhláška Vlády Československé republiky o emisně pokladních operacích Státní banky československé
Číslo předpisu 60/1957 Ú.l.
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška vlády
Platnost do 31. 12. 1964
Zrušen předpisem 208/1964 Sb.