167/2021 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
ikona P
Číslo předpisu 167/2021 Sb.
Částka 67
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Národní rozpočtové rady
Přijat dne 8. 4. 2021
Rozeslán dne 20. 4. 2021
Platnost od 20. 4. 2021
Účinnost od 20. 4. 2021
Provádí předpis 23/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Národní rozpočtová rada vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31.12.2020 na úrovni 38,09 % HDP.