188/2010 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 188/2010 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 6. 2010
Rozeslán dne 16. 6. 2010
Platnost od 16. 6. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Ruda a stanoví se její bližší ochranné podmínky.

Účinnost 1.7.2010.