13/2011 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 13/2011 Sb.
Částka 6
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 1. 2011
Rozeslán dne 4. 2. 2011
Platnost od 4. 2. 2011
Účinnost od 1. 3. 2011
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Hadce u Želivky a stanoví se její bližší ochranné podmínky.

Účinnost 1.3.2011.