71/1977 Sb. - Vyhláška, kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
ikona P
Číslo předpisu 71/1977 Sb.
Částka 22
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška KNV
Přijat dne 23. 8. 1977
Rozeslán dne 3. 11. 1977
Platnost od 3. 11. 1977
Účinnost od 1. 1. 1978
Provádí předpis 130/1974 Sb.