356/2009 Sb. - Vyhláška o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
ikona P
Číslo předpisu 356/2009 Sb.
Částka 111
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 10. 2009
Rozeslán dne 16. 10. 2009
Platnost od 16. 10. 2009
Účinnost od 16. 10. 2009
Provádí předpis 114/1995 Sb.
Novelizován předpisem 137/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
Vyhláška Ministerstva dopravy zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství a upravuje

  1. vodní cesty, na nichž jsou provozovány Říční informační služby,
  2. informační položky zaznamenávané v RIS,
  3. strukturu informací s omezeným přístupem,
  4. strukturu, formu, obsah a způsob předávání informací provozovatelem plavidla, vůdcem plavidla, správcem vodní cesty, Českým hydrometeorologickým ústavem a provozovatelem přístavu správci systému RIS.

Účinnost 16.10.2009.