95/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 95/2015 Sb.
Částka 40
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 4. 2015
Rozeslán dne 20. 4. 2015
Platnost od 20. 4. 2015
Účinnost od 5. 5. 2015
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2014 ve výši 25 686 Kč činí pro období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016 průměrná hrubá roční mzda v České republice 308 232 Kč.