165/2007 Sb. - Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší
ikona P
Číslo předpisu 165/2007 Sb.
Částka 58
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 6. 2007
Rozeslán dne 4. 7. 2007
Platnost od 4. 7. 2007
Účinnost od 1. 6. 2008
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolší (dále jen "ptačí oblast").
  2. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace bukáčka malého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a slavíka modráčka (Luscinia svecica) a jejich biotopy.
  3. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.

Účinnost 1.6.2008.