466/2000 Sb. - Sdělení, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
ikona P
Číslo předpisu 466/2000 Sb.
Částka 132
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2000
Rozeslán dne 29. 12. 2000
Platnost od 29. 12. 2000
Účinnost od 13. 1. 2001
Novelizuje předpis 185/1994 Sb.