552/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 552/2002 Sb.
Částka 191
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 52 nabývá účinnosti dnem 1.2.2003.
Platnost do 30. 12. 2011
Novelizuje předpis 182/1991 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.