364/2002 Sb. - Sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
ikona P
Číslo předpisu 364/2002 Sb.
Částka 128
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 23. 7. 2002
Rozeslán dne 15. 8. 2002
Platnost od 15. 8. 2002
Účinnost od 1. 9. 2002
Platnost do 31. 12. 2020
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Zrušen předpisem 529/2020 Sb.