471/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 471/2000 Sb.
Částka 135
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2000
Rozeslán dne 29. 12. 2000
Platnost od 29. 12. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 30. 9. 2006
Ruší předpis 326/1992 Sb.
Provádí předpis 154/2000 Sb.
Novelizován předpisem 326/2003 Sb., 475/2004 Sb.
Zrušen předpisem 448/2006 Sb.