99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 99/2019 Sb.
Částka 44
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2019
Rozeslán dne 9. 4. 2019
Platnost od 9. 4. 2019
Účinnost od 9. 4. 2019
Novelizuje předpis 365/2000 Sb.
Ruší předpis 64/2008 Sb.
Novelizován předpisem 471/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Parlament České republiky přijal nový zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

Předmět úpravy

Tento zákon

- zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra.

- se vztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace spravované povinným subjektem.

- se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinným subjektem, kterým je

a) mapa a související on-line služba; v případě mapy určené k navigačním účelům však musí být digitální formou splňující požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací poskytnuto náhradní uživatelské řešení,

b) znázornění položky sbírky kulturního dědictví, a to v případě neslučitelnosti požadavků na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací s potřebou zachovat položku sbírky kulturního dědictví nebo pravost jejího znázornění anebo v případě nedostatku vybavení na převod textu z rukopisů nebo jiných položek sbírek kulturního dědictví na obsah internetových stránek a mobilních aplikací splňující požadavky na jejich přístupnost,

c) archiválie,

d) mediální soubor s časovou dimenzí vysílaný v reálném čase.

- se nevztahuje na obsah internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinným subjektem, který povinný subjekt přejímá z jiného zdroje, pokud není financován povinným subjektem nebo vytvářen povinným subjektem anebo pod kontrolou povinného subjektu.

§13 - Přechodná ustanovení

  • Změny v §5 odst. 2 a v §12 odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

§15 - Zrušovací ustanovení