323/2011 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona P
Číslo předpisu 323/2011 Sb.
Částka 113
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 24. 10. 2011
Rozeslán dne 9. 11. 2011
Platnost od 9. 11. 2011
Účinnost od 1. 12. 2011
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.
Zrušuje se:

  1. Vyhláška Ministerstva školství a osvěty č. B 45.761/46 III/1, o zřízení botanické reservace na ppkč. 197/1,3 v katastrální obci Mělnická Vrutice, ze dne 26.8.1946.
  2. Výnos Ministerstva kultury ČSR č. 17.977/72, o zřízení chráněného naleziště Slatinná louka u Velenky, ze dne 29.12.1972.

Účinnost změn 1.12.2011.