231/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností
ikona P
Číslo předpisu 231/2006 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 5. 2006
Rozeslán dne 29. 5. 2006
Platnost od 29. 5. 2006
Účinnost od 1. 6. 2006
Provádí předpis 227/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností.
Vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností se stanoví v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.6.2006.