488/2001 Sb. - Sdělení o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
ikona P
Číslo předpisu 488/2001 Sb.
Částka 176
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého telekomunikačního úřadu
Přijat dne 17. 12. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 31. 12. 2001
Provádí předpis 151/2000 Sb.
Novelizován předpisem 95/2003 Sb., 597/2004 Sb.