419/2003 Sb. - Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
ikona P
Číslo předpisu 419/2003 Sb.
Částka 138
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 27. 11. 2003
Rozeslán dne 10. 12. 2003
Platnost od 10. 12. 2003
Účinnost od 25. 12. 2003
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Sdělením Ministerstva zdravotnictví se vydává osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod ruší některá osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.
Do rozhodnutí o vydání osvědčení o přírodním léčivém zdroji a o zdroji přírodní minerální vody a do rozhodnutí o zrušení osvědčení o přírodním léčivém zdroji a o zdroji přírodní minerální vody je možné nahlédnout na Ministerstvu zdravotnictví, odbor Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, Praha 2, PSČ 128 01, tel. číslo 224972406, fax 224915997, e-mail: cil@mzcr.cz.
Účinnost 25.12.2003.