44/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 44/2020 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2020
Rozeslán dne 26. 2. 2020
Platnost od 26. 2. 2020
Účinnost od 12. 3. 2020
Novelizuje předpis 114/1995 Sb.
Anotace

Změna v bodě 2 přílohy č. 2 v zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.