69/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 69/2007 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 3. 2007
Rozeslán dne 4. 4. 2007
Platnost od 4. 4. 2007
Účinnost od 4. 4. 2007
Novelizuje předpis 563/1991 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Změna:

  • v §21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se věta poslední zrušuje.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ke vzniku povinnosti účetní jednotky zveřejnit účetní závěrku též v Obchodním věstníku na základě ustanovení §21a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb., se do dne účinnosti tohoto zákona nepřihlíží.

Účinnost změn 4.4.2007.