23/2009 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 23/2009 Sb.
Částka 8
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 1. 2009
Rozeslán dne 28. 1. 2009
Platnost od 28. 1. 2009
Účinnost od 1. 2. 2009
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a stanoví se její bližší ochranné podmínky.
  2. Předmětem ochrany je ornitologická lokalita s hojným výskytem vodních a mokřadních druhů ptáků a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, přirozených bažinných olšin a vrbin, vytvořených kolem Novozámeckého rybníka. Předmětem ochrany jsou rovněž typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

Účinnost 1.2.2009.