263/2005 Sb. - Sdělení, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu
ikona P
Číslo předpisu 263/2005 Sb.
Částka 96
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ČÚZK
Přijat dne 21. 6. 2005
Rozeslán dne 30. 6. 2005
Platnost od 30. 6. 2005
Účinnost od 15. 7. 2005
Provádí předpis 359/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu.
Tato katastrální pracoviště katastrálních úřadů vznikla dnem 1. ledna 2004.

Účinnost 15.7.2005.