245/1990 Sb. - O působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení - úplné znění zákona č. 114/88 Sb.
Číslo předpisu 245/1990 Sb.
Částka 40
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 27. 6. 1988
Rozeslán dne 18. 6. 1990
Platnost od 18. 6. 1990
Účinnost od 1. 9. 1990
Platnost do 31. 12. 2011
Úplné znění pr. př. 114/1988 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.