583/2006 Sb. - Sdělení o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/97 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/92 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
ikona P
Číslo předpisu 583/2006 Sb.
Částka 186
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 11. 1. 2007
Provádí předpis 201/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v roce 2007.
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle §3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., pro rok 2007 platovou základnu ve výši 51 162 Kč měsíčně.

Účinnost 11.1.2007.