116/1983 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 116/1983 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 27. 10. 1983
Rozeslán dne 1. 11. 1983
Platnost od 1. 11. 1983
Účinnost od 1. 11. 1983
Platnost do 31. 12. 1992
Novelizuje předpis 121/1975 Sb.
Zrušen předpisem 589/1992 Sb.