100/2024 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
ikona P
Číslo předpisu 100/2024 Sb.
Částka 100
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Národní rozpočtové rady
Přijat dne 11. 4. 2024
Rozeslán dne 23. 4. 2024
Platnost od 23. 4. 2024
Účinnost od 23. 4. 2024
Provádí předpis 23/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Národní rozpočtová rada vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31.12.2023 na úrovni 43,96 % HDP.