97/2012 Sb. - Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
ikona P
Číslo předpisu 97/2012 Sb.
Částka 38
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 14. 3. 2012
Rozeslán dne 28. 3. 2012
Platnost od 28. 3. 2012
Účinnost od 12. 4. 2012
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Sdělením Ministerstva zdravotnictví se vydávají osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušují se některá osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.

Účinnost 12.4.2012.