85/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos MK ČSR č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29.11.88 (reg. v částce 49/88 Sb.)
ikona P
Číslo předpisu 85/2000 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2000
Rozeslán dne 4. 4. 2000
Platnost od 4. 4. 2000
Účinnost od 4. 4. 2000
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.