122/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 122/2002 Sb.
Částka 54
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 3. 2002
Rozeslán dne 9. 4. 2002
Platnost od 9. 4. 2002
Účinnost od 9. 4. 2002
Platnost do 10. 2. 2003
Novelizuje předpis 358/2000 Sb.
Zrušen předpisem 37/2003 Sb.