15/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016
ikona P
Číslo předpisu 15/2017 Sb.
Částka 5
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 11. 1. 2017
Rozeslán dne 25. 1. 2017
Platnost od 25. 1. 2017
Účinnost od 9. 2. 2017
Novelizuje předpis 14/2017 Sb.
Anotace

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016.
Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatém Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vráceném prezidentem republiky dne 19. prosince 2016.