140/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 140/2001 Sb.
Částka 57
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 4. 2001
Rozeslán dne 26. 4. 2001
Platnost od 26. 4. 2001
Účinnost od 1. 7. 2001
Poznámka k účinnosti Čl. I body 71, 72, 73 a 74 nabývají účinnosti dnem 26.4.2001 a čl. I body 104, 107, 110 a 114 nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 326/1999 Sb.
Novelizován předpisem 326/1999 Sb.