476/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1200)
ikona P
Číslo předpisu 476/2020 Sb.
Částka 194
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení vlády
Přijat dne 20. 11. 2020
Rozeslán dne 20. 11. 2020
Platnost od 20. 11. 2020
Účinnost od 23. 11. 2020
Poznámka k účinnosti Účinnost od 23.11.2020 od 00:00 hod. do 12.12.2020 do 23:59 hod.
Platnost do 12. 12. 2020
Provádí předpis 110/1998 Sb., 240/2000 Sb.
Zrušen předpisem 498/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření.