439/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
ikona P
Číslo předpisu 439/1991 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 9. 10. 1991
Rozeslán dne 1. 11. 1991
Platnost od 1. 11. 1991
Účinnost od 1. 11. 1991
Novelizuje předpis 367/1990 Sb., 418/1990 Sb.