203/1964 Sb. - Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví
ikona P
Číslo předpisu 203/1964 Sb.
Částka 87
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 11. 12. 1964
Rozeslán dne 17. 12. 1964
Platnost od 17. 12. 1964
Účinnost od 1. 1. 1965
Platnost do 30. 3. 1997
Ruší předpis 53/1958 Sb., 146/1958 Ú.l.
Prováděn předpisem 209/1964 Sb.
Zrušen předpisem 49/1997 Sb.