224/2008 Sb. - O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů - úplné znění zákona č. 110/97 Sb.
Číslo předpisu 224/2008 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 1997
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 15. 5. 2008
Úplné znění pr. př. 110/1997 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 120/2008 Sb.