348/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
ikona P
Číslo předpisu 348/2015 Sb.
Částka 148
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 14. 12. 2015
Rozeslán dne 18. 12. 2015
Platnost od 18. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
Český statistický oznamuje s účinností od 1. ledna 2016 zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).
Základem pro Klasifikaci oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) je mezinárodní standard ISCED Fields of Education and Training classification (ISCED-F 2013), který byl vytvořen organizací UNESCO.
Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) navazuje na Klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011), zavedenou sdělením Českého statistického úřadu č. 406/2013 Sb., ze dne 5. prosince 2013, a nahrazuje obory vzdělání stanovené v Mezinárodní klasifikaci vzdělání ISCED 97, zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 358/2007 Sb., ze dne 13. prosince 2007. Klasifikace oborů vzdělání je uvedena v příloze tohoto sdělení.
Platné znění Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) včetně vysvětlivek bude k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.