270/2018 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 270/2018 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 11. 2018
Rozeslán dne 7. 12. 2018
Platnost od 7. 12. 2018
Účinnost od 1. 1. 2019
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Železná hůrka a stanoví se její bližší ochranné podmínky.