282/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem
ikona P
Číslo předpisu 282/1997 Sb.
Částka 93
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 12. 11. 1997
Rozeslán dne 27. 11. 1997
Platnost od 27. 11. 1997
Účinnost od 27. 11. 1997
Ruší předpis 219/1994 Sb.
Provádí předpis 13/1997 Sb.