193/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 193/2003 Sb.
Částka 68
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2003
Rozeslán dne 1. 7. 2003
Platnost od 1. 7. 2003
Účinnost od 1. 9. 2003
Novelizuje předpis 56/2001 Sb.